350 Km Dere Islahı

Risksiz İstanbul

•Islah projesi ile İstanbulluları potansiyel sel felaketlerine ve su kaynaklarından

dolayı oluşabilecek sorunlara karşı etkili bir şekilde korumayı amaçlayarak

erozyon kontrolü ve taşkın riskinin azaltılmasına odaklanacağız.