39 İlçeye Kütüphane Açılacak

Eşsiz İstanbul

•39 ilçeye, gençlerimizi kitap ve ücretsiz internetle buluşturacak,

sosyalleşmelerini sağlayacak yeni kitap-kafeler açacağız.