4 Boyutlu Şehir Modeli Projesi

Risksiz İstanbul

•Deprem, sel, yangın gibi afet senaryolarını sanal ortamda simüle ederek,

şehrimizi olası en kötü durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi

amaçlıyoruz.