Afet Eğitim Merkezi

Risksiz İstanbul

•Afet bilincini, İBB başta olmak üzere tüm toplum özelinde en baştan geliştireceğiz.

Sadece afet çerçevesinin dışında, evde okulda, işte ve hayatın her anında risklere

karşı yaşam biçimini değiştirme ve durum yönetimi eğitim programları

düzenleyeceğiz.