Afet Yönetim Sistemi

Risksiz İstanbul

•Şehrimizin toplam bina stokunu depreme hazırlıklı hale getirirken,

farklı afet çeşitlerine göre de bir Afet Yönetim biçimi oluşturarak bu

eşsiz şehri her türlü felakete karşı hazırlamak zorundayız.

•Bu kapsamda İl Afet Risk Azaltma Planı’yla, Belediyemiz tarafından

yapılacak çalışmaları sıkı şekilde takip edeceğiz.