Amatör Sporun Şehri İstanbul

Eşsiz İstanbul

•Çeşitli açık hava spor alanları oluşturulacak ve bu tesisleri,

yerel amatör spor kulüpleriyle iş birliği içinde yöneteceğiz.

•Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz.