Engelsiz İstanbul İnşa Edilecek

Çilesiz İstanbul

•10 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi'yle, engelli vatandaşlarımıza yönelik

çalışmalar çeşitlendirilecek, şehirdeki engelsiz uygulamalar artırılacak.

•İstanbul Kart ile avantajlar sağlanacak ve engelli istihdamı desteklenecek.

Proje Galeri