Hane Halkı Esas Alınarak Adaletli Su Tarifesi Uygulayacağız

Çilesiz İstanbul

Her evin hane halkının sayısı ve kullanım miktarı dikkate alacak,

adil bir şekilde su ücretlendirmesi  yapacağız.