İklim Dostu İstanbul

Eşsiz İstanbul

2040 HEDEFİ NET “0” EMİSYON

•İstanbul’umuzu sürdürülebilir politikalar ile yönetecek, 

doğa dostu yatırımlar yaparak Net Sıfır Emisyon hedefine

emin adımlar atarak ulaşacağız.

•RES, GES, JES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI YAPACAĞIZ.