İstanbul’un Kültürel Çeşitliliği

Şehir

İstanbul, farklı kültürlerin buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Türk, Yunan, Ermeni ve diğer birçok etnik kökenden insanların bir arada yaşadığı bu şehir, zengin kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Bu makalede, İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve bu çeşitliliğin şehir yaşamına etkisi ele alınacak.