Kadınların ve Ailelerin İstanbul’u

Çilesiz İstanbul

•Önceliğimizi kadın ve çocuklarımızın güvenliğine verecek,

okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarımız için özel

politikalar üreteceğiz.