Kültür, Sanat Ve Turizm İle Yaşayan Bir İstanbul

Eşsiz İstanbul

İstanbul’a modern bir Kültür Yaşam Merkezi kazandırarak, genç

yeteneklerin yetişmesi ve desteklenmesi için çalışacağız.

•İstanbul'un kültürel planlamasını yapacağız.

•İstanbul'da turizm potansiyelini artıracağız.

•Kültürel mirası gelecek nesillere aktaracağız.

•Genç sanatçıların yetişeceği bir ekosistem oluşturacağız.