Ortak Evimiz Dünya için Sıfır Atık

Sıfır Atık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017 yılında Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Proje ile depolama alanına gönderilecek atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin artırılması hedefleriyle çalıştık.

Sıfır Atık Projesi kapsamında sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayarak, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliğini 12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe aldık.

Yönetmelikle mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin sıfır atık yönetim sistemine geçiş takvimlerini düzenledik.

 

Yapılan çalışmalar:

·       Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine ilişkin çalışmalara yön vermek amacıyla uygulayıcılara yönelik 11 adet sıfır atık yönetim sistemi uygulama kılavuzunu hazırladık.

·       Sıfır atık konusunda yaklaşık 19 milyon kişiye eğitim verdik.

·       2017’de %13 olan geri kazanım oranını 2021 yılında %27,2’ye yükselttik.

·       Proje başlangıcından bu yana 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, 0,5 milyon ton metal ve 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atığı lisans almış işletmelerce işleyerek ekonomiye kazandırdık.

·       Toplanan atıklardan; 62,2 milyar TL ekonomik kazanç, 530 milyon kWh enerji tasarrufu, 572 milyon m3 su tasarrufu, 69 milyon m3 depolama alanından tasarruf sağladık, 3,9 milyon ton sera gazı salımını önledik, 347 milyon ağacı kurtardık, 87 milyon varil petrol, 650 milyon ton hammaddeden tasarruf ettik.

Proje Galeri