Risksiz Sanayi Dönüşümü

Risksiz İstanbul

•İstanbul’da sanayi sektörünün katma değeri yüksek, “yükte hafif, pahada ağır”

üretime yönelik ihtiyaç duyacağı Ar-Ge, inovasyon ve kuluçka merkezlerinin

oluşumunu sağlayacağız.

•Bu konuda sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Sanayi tesislerimizi

dirençli, nitelikli, yüksek teknolojili hale getireceğiz.

•Sanayicilerimizin arazi taleplerini birlikte yöneteceğiz.