Sirkeci Tren Garı ve Çevresinin Tarihi Dönüşümü

Eşsiz İstanbul

•Sirkeci Tren Garı ve çevresinde yapacağımız düzenlemeyle tarihi mirasımıza

sahip çıkacağız.

•Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile kent hazinesini,

vatandaşlarımızın kullanımına açarak şehrin yaşayan bir parçası haline

dönüştüreceğiz.