Sporun Merkezi İstanbul Cup

Eşsiz İstanbul

•Tüm spor branşlarının katılımıyla, olimpiyat ruhunu ve dinamiğini

içinde barındıran İstanbul Cup’la eşsiz bir şehir ve spor kültürü

oluşturacağız.