Süleymaniye Camii’nin Çevresinin Çehresi Değişecek

Eşsiz İstanbul

•Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Süleymaniye Camii ve çevresinde gerçekleşecek

yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla ecdadımızın bıraktığı mirasa sahip

çıkacak, emanetlerini gelecek nesillere aktaracağız.