Tarım Emekçilerine Alım Garantisi Vereceğiz

Eşsiz İstanbul

•İstanbullu çiftçilerimize tohum, fide, gübre, yakıt, hayvan, makine

ve teçhizat gibi tarımsal girdilere doğrudan destek sağlanacak.

•Toprak emekçilerine, sözleşmeli tarım ile alım garantisi

sunulacak.