Yaşlılar İçin 3 Büyük Yaşam Merkezi

Çilesiz İstanbul

•İki yakada toplamda 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi

kurularak, yaşlı ve engelli bireylere daha kapsamlı destekler 

sunulacak.